Take-Off fase 1 voorjaar 2023

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is gericht op

het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2023 middelen beschikbaar voor haalbaarheidsstudies voor academische innovatieve starters voortkomend uit het meerjarig nationaal onderzoeksprogramma Commit2Data met als thema Big Data en analytics vanuit alle Commit2Data onderzoekssectoren. De haalbaarheidsstudies van het Commit2Data cluster kunnen zowel een maatschappelijk als een economisch perspectief hebben en er dient bereidheid te bestaan de ontwikkelde kennis over te dragen.

Waarvoor

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Voor wie

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra);
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Wat aanvragen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro voor de periode van maximaal een half jaar voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is ontstaan.

Wanneer

 • Een vooraanmelding voor een haalbaarheidsstudie kan tot 7 februari 2023 14:00:00 CET worden ingediend via ISAAC. Gebruik het juiste formulier (voorjaarsronde 2023, zie tabblad 2 “Voorbereiden”). Zonder vooraanmelding kan geen volledige aanvraag ingediend worden.
 • Een volledige aanvraag kan tot 7 maart 2023 14:00:00 CET worden ingediend via ISAAC. Gebruik het juiste formulier (voorjaarsronde 2023, zie tabblad 2 “Voorbereiden”). U zet in ISAAC uw vooraanmelding om in een volledige aanvraag.

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 1 - haalbaarheidsstudies zijn:

 • Kennisbasis en innovativiteit
  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
  • vernieuwende elementen;
 • Commercieel potentieel
  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde;
  • markt- en commerciële perspectieven;
 • Kwaliteiten van het team
  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
  • motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan
  • praktische en economische aanpak;
  • activiteitenplan;
  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

Procedure

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen het cluster Commit2Data door een Take-off beoordelingscommissie. Deze bestaan uit een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de beoordelingscommissie, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag.

Meer informatie

Voor de Engelstalige formulieren zie de Engelstalige pagina van Take-off fase 1 – Haalbaarheidsstudies WO Commit2Data.

Tijdpad Take-off ronde voorjaar 2023

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van NWO en ZonMW (penvoerder: NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 7 februari 2023 14:00:00 CET: Deadline indiening vooraanmeldingen
 • 14 februari 2023 14:00:00 CET: Deadline eventuele gevraagde correcties op vooraanmelding
 • 7 maart 2023 14:00:00 CET: Deadline indiening volledige aanvragen
 • 14 maart 2023 14:00:00 CET: Deadline eventuele gevraagde correcties op volledige aanvragen
 • 8 mei t/m 9 juni 2023: Periode van interviewdagen
 • 23 juni 2023: Besluit door NWO-domein TTW (onder voorbehoud)
 • 26 juni 2023: Communicatie aan aanvragers over besluit (onder voorbehoud)Valorisatiecoach
Tijdpad Take-off ronde voorjaar 2023
 • 7 februari 2023 14:00:00 CET: Deadline indiening vooraanmeldingen
 • 14 februari 2023 14:00:00 CET: Deadline eventuele gevraagde correcties op vooraanmelding
 • 7 maart 2023 14:00:00 CET: Deadline indiening volledige aanvragen
 • 14 maart 2023 14:00:00 CET: Deadline eventuele gevraagde correcties op volledige aanvragen
 • 8 mei t/m 9 juni 2023: Periode van interviewdagen
 • 23 juni 2023: Besluit door NWO-domein TTW (onder voorbehoud)
 • 26 juni 2023: Communicatie aan aanvragers over besluit (onder voorbehoud)