Sport en Bewegen 2017

Deze call is gesloten

De projecten zijn toegekend, onderaan deze pagina de inmiddels lopende projecten.

De subsidieoproep Sport en Bewegen 2017 heeft tot doel om multidisciplinair onderzoek, waaronder data science, op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en het gebruik van opbrengsten (kennis en data) te stimuleren.

Het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 richt zich op:

  1. Het verkrijgen van focus en massa in het sportonderzoek.
  2. Multidisciplinair onderzoek passend binnen de hoofdthema’s van de Nationale Kennisagenda en de NWA route Sport & Bewegen.
  3. Het benutten van data science voor sportonderzoek.
  4. Het vergroten van de opbrengsten van gefinancierde onderzoeksprojecten.

Wat kan worden aangevraagd?

De oproep is gericht op onderzoeksprojecten van twee jaar, op het gebied van (top)sport en bewegen. Het gaat om multidisciplinair onderzoek, inclusief data science, passend binnen de hoofdthema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen: ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’, ‘De waarde(n) van sport’ en de NWA route Sport & Bewegen.

Randvoorwaarden

Er zijn inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden, randvoorwaarden voor duurzame samenwerking en voor (big) data. Zie de subsidieoproep voor de beschrijving van de randvoorwaarden. Voor ontwikkelgerichte en implementatiegerichte aanvragen op het gebied van universele en/of selectieve sportblessurepreventie is het ZonMw programma Sportblessurepreventie ingericht.

Wie kan aanvragen?

Uitsluitend projectconsortia bestaande uit drie categorieën organisaties, zoals omschreven in de subsidieoproep, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De hoofdaanvrager is werkzaam bij een universiteit of hogeschool. Het projectconsortium bestaat uit minimaal 4 personen, werkzaam bij minimaal 4 verschillende organisaties.

Budget

Per subsidieaanvraag geldt een maximumsubsidie van €420.000. In totaal is €1.680.000 beschikbaar voor onderzoeksprojecten.