Nationaal placement registry for pipe networks

Effectief asset management van ondergrondse infrastructuren vereist informatie over de kans op falen van (onderdelen van) die infrastructuren. Een significant gedeelte van de faalkosten komt voort uit grondzettingen.

Per netbeheerder vertegenwoordigt dat een waarde van tientallen miljoenen euro’s per jaar. In fase 2 van het co-financieringsproject Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidingen (STOOP2) hebben de onderzoeksorganisaties TNO, Deltares en Kiwa GasTechnology samengewerkt om een methodiek op te leveren waarmee – gegeven verschillende scenario’s – het effect kan worden ingeschat van grondzettingen voor verschillende typen leidingen.

De verschilzetting zorgen voor krachten op leidingen, welke falen tot gevolg kunnen hebben. In STOOP3 wordt met name gewerkt aan leidingfalen op basis van relatief statische ondergrond informatie (boorkernen met grondprofielen ). Het TKI project NZR voegt hier dynamische zettingsinformatie (op basis van InSAR data) aan toe zodat een zo actueel en compleet mogelijke beeld wordt verkregen. Toepassing van deze methodiek op grote – d.w.z. Nederlandse – schaal in de markt vereist informatie over zettingen in de ondergrond.

De kosten van het op deze schaal ingraven van in situ sensoren die op dit moment op de markt zijn, lijken nu de in STOOP fase 2 bepaalde (mogelijke) waarde van de informatie over de zettingen te overstijgen.Het lijkt voor de hand te liggen om dan (reeds gelanceerde) satellieten in te gaan zetten, omdat deze vanaf grote hoogte een veel groter gebied kunnen bestrijken. Op dit moment zijn er in Europa al enkele bedrijven die informatie leveren over zakkingen van (objecten op en in) het landschap op basis van satellietdata. Deze informatie is een interpretatie van zogenaamde Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) data. Echter, deze nu nog deterministisch afgeleide informatie is niet voldoende, omdat het iets zegt over zakkingen van bepaalde punten in het landschap op maaiveld niveau. Niet op het niveau van de leidingen; ongeveer een meter beneden het maaiveld.

Daardoor is er niet genoeg data/informatie voor de probabilistische rekenmodellen uit STOOP 2. Ook kan deze informatie nu moeilijk tot niet gecombineerd worden met voorspellingen over mogelijke grondprofielen op plaatsen waar weinig of geen grondprofielen bekend zijn. Uit de in STOOP fase 2 ontwikkelde modellen is daarbij afgeleid, dat de meest relevante signalen voor toepassing in een NZR-L juist afwijken van de ‘standaard’ geleverde InSAR data.

Meer informatie
Titel project: Nationaal placement registry for pipe networks

Programma: Commit2Data-Programma

Organisatie: TNO

Looptijd: t/m 2018

Partners: TNO, Liander BV; Brabant Water; Dunea NV; Evides Waterbedrijf; Oasen BV; PWN Moord Holland; Stedin Netbeheer; Stichting waternet; Waterbedrijf Groningen; Waterleidingmaatschappij Drenthe; Vitens BV; Skt Geo Netherlands BV

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data