Information Value provider (SDF2.0)

Doelstelling van dit TKI project is het creëren van waarde op basis van gedeelde informatie voor Smart Dairy Farming door TNO (in het Engels: Creating Shared Information Value for Smart Dairy Farming), wat binnen het project Smart Dairy Farming 2.0, SDF 2.0, “kennisvragen infrastructuur” wordt genoemd.

TNO zal daarmee (net als in SDF 1.0) een essentiële inbreng hebben om die ketensamenwerking op grotere schaal mogelijk te maken en een volgende ambitie te realiseren: meer veehouders, meer sensordata leverende partijen, meer dienstenleveranciers (ook concurrenten) met meer operationelere diensten/applicaties.

Naast de noodzakelijke technische aspecten (bv. semantische interoperabiliteit), komen ook business aspecten (bv. waarde proposities voor alle betrokken rollen/partijen) en organisatorische aspecten (bv. aansluiting systeem en gedrag) aan bod.

Meer informatie
Titel project: Information Value provider (SDF2.0)

Programma: Commit2Data-Programma

Organisatie: TNO

Looptijd: t/m 2018

Partners: TNO, Friesland campina, CRV Agrifirm, Agrifirm Feed BV Partners

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data