Art DATIS

De productie van vrij glas kende in de twintigste eeuw belangrijke technologische innovaties. De Nederlandse glaskunstenaar Sybren Valkema (1916-1996) onderzocht historische bronnen en zijn praktische werk droeg in belangrijke mate bij aan deze innovaties. Welke rol speelden historische bronnen over de veranderende productie van glas in Europa tussen 1500 en 1996 in zijn werk? Hoe gebruikte hij deze bronnen om technologie en onderwijs te innoveren?

Zijn gedigitaliseerde archieven vormen een unieke, onmisbare bron om deze vragen te beantwoorden, maar voor een optimale analyse moeten ze worden uitgebreid, verrijkt en gekoppeld aan open data. Bronnen met historische recepten en technieken voor glasproductie, maar ook beelden en objectdocumentatie worden momenteel gedigitaliseerd door musea en onderzoeksinstellingen over de hele wereld.

Twee Nederlandse hoofdrolspelers in deze digitaliseringsprocessen, de makers van RKD Explore en de ARTECHNE database, stellen voor om belangrijke historische bronnen en de Valkema-archieven te koppelen aan bestaande big data op het gebied van (technische) kunstgeschiedenis, en zo bij te dragen aan het verrijken en verrijken van en het leveren van een bijdrage aan big data en slimme cultuur.

Hoe kunnen we de enorme hoeveelheid nieuw gedigitaliseerde kunsttechnische bronnen over de glasproductie, zoals objectdocumentatie, technische teksten, beelden en onderzoeksgegevens, efficiënt aan elkaar koppelen? Hoe kunnen we bestaande databases met verschillende soorten gegevens over de geschiedenis van de artistieke glasproductie integreren en verrijken?

Om deze vragen te beantwoorden, zullen we eerst bestaande thesauri in het veld verder ontwikkelen. Vervolgens zullen tools voor automatische annotatie en een portaal om toegang te krijgen tot deze verrijkt, gelinkte, open, multimediale (tekstuele, visuele en geografische) gegevens worden ontwikkeld.

Meer informatie
Titel project: Art DATIS

Programma: Commit2Data-Programma

Organisatie: NWO

Looptijd: t/m 2022

Partners: Universiteit Utrecht , University of Amsterdam , VRIJ GLAS foundation , Picturae , Netherlands Institute for Art History (RKD)

Projectmiddelen: € 532.059

Contactpersoon
Prof. dr. S.G.M. Dupré

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data