Smart culture

Het programma Smart Culture vloeit voort uit de 'Roadmap SMART Culture'. Het doel van deze Roadmap is de kennisbasis voor de creatieve industrie verder te ontwikkelen en te versterken.

Dat gebeurt door de onderzoeksmogelijkheden op het gebied van media, kunst en cultuur en erfgoed in relatie tot maatschappelijke en economische vraagstukken te vergroten en kritische reflectie op de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Nadrukkelijk wordt daarbij onderzoek op product- of dienstniveau verbonden aan onderzoek op sectoraal en samenlevingsniveau.

Kunst, cultuur en creativiteit zijn tegelijkertijd onderwerp van en drijvende kracht achter de creatieve industrie. Het onderzoek kan plaatsvinden zowel op het niveau producten en diensten, als dat van een sector of dat van de samenleving als geheel.

Bij voorkeur wordt in het onderzoek het verband tussen deze niveaus geadresseerd. Het sluit aan op de beleidsvoornemens van Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO SIA); inhoudelijk sluit het onderwerp aan bij de NWA-route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw.

Contactpersoon
Esther vleugel Contactpersoon NWO

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data

Gerelateerde calls

Bekijk hieronder de calls gerelateerd aan het thema Smart culture

Gerelateerde projecten

Bekijk hieronder de projecten gerelateerd aan het thema Smart culture