DiaGame: Serious and personalized game for self-management of diabetes

Zelfzorg wordt inmiddels gezien als de primaire aanpak van diabetes. Dit is echter een complexe opgave, met veel facetten, waarbij training en onderwijs cruciaal zijn. Echter, niet voor iedereen werkt een ‘droge’ uitleg. Gamificatie heeft het grote voordeel dat op een leuke en aantrekkelijke manier gewoontes kunnen veranderen.

In het DiaGame project wordt een serious game (voorlopig ‘SugarVita-P4’ genoemd) ontwikkeld voor de zelfeducatie van mensen met diabetes. De gewoontes die SugarVita-P4 beoogt te veranderen, hebben gezondheidseffecten die wetenschappelijk en klinisch onderbouwd zijn.

Deze aanpak van diabeteszorg is volkomen nieuw. Ook ondersteunen onze uitkomsten potentiële serieuze games voor andere ziekten. Maar, de voornaamste winst is dat het spel diabetes patiënten op een vriendelijke en ongedwongen manier de controle laat nemen over hun ziekte. In een vorig project ontwikkelden we de Eindhoven Diabetes Educatie Simulator (e-DES) en koppelden deze aan een educatief digitaal spel: SugarVita. De spelers van SugarVita 1.0 beleven een dag zoals ze die in het echte leven van iemand met diabetes zouden meemaken. Door digitaal (in het spel) te leven met diabetes, leren ze goed om te gaan met hun ziekte.

Middels het toepassen van data science methoden ontwikkelen we de simulator verder naar een volledig gepersonaliseerde versie. Tevens wordt SugarVita verder uitgewerkt zodat het de werkelijkheid nog beter representeert, met een beschikbaarheid van veel voedingsmiddelen en uitbreiding met verschillende soorten lichamelijke activiteit. Emotionele stress is ook een belangrijke factor in diabetes en zal worden uitgewerkt in de nieuwe game. In DiaGame combineren we onze kennis en ontwikkeling van diabetes simulatie (e-DES), data verzameling en verwerking uit gezondheids-apps (GameBus), en het voor nut (voor de patiënt) ontwerpen van games (SugarVita 1.0).

Door het combineren van deze platforms zijn wij in staat om een unieke persoonlijke serieuze game te maken. Het spel reflecteert de werkelijke situatie, doordat het gebaseerd is op modellen van tijdens dagelijkse omstandigheden verzamelde data.

Deze individu-gegenereerde data (heterogeen en mogelijk van lage kwaliteit) worden middels een combinatie van dataprocessing en AI (artificiële intelligentie) omgezet in informatie. Deze informatie dient als input voor het personaliseren van het simulatiemodel dat de ‘motor’ is van de game. De gepersonaliseerde modellen in combinatie met de individuele data maken dat het spel de werkelijkheid adequaat representeert voor de speler.

Project updates

Project update February 2020 - Q&A with dr. Natal van Riel

Meer informatie
Titel project: DiaGame: Serious and personalized game for self-management of diabetes

Programma: Commit2Data-Programma

Organisatie: NWO

Partners: TU/e , Department of Biomedical Engineering , Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences , HRH Diabetes Games BV , Maxima Medisch Centrum

Projectmiddelen: € 536.500

Contactpersoon
Prof.dr.ir. N.A.W. van Riel

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data