Energy Intranets

Hernieuwbare energie zoals zon en wind draagt bij aan een duurzame wereld. Vanwege hun deels controleerbare variatie in meestal decentrale energieopwekking wordt de balancering in het elektriciteitsnetwerk steeds lastiger.

In dit project willen we, aan de hand van een concrete vraag uit de praktijk, onderzoeken hoe we door middel van computationele intelligentie de flexibiliteit van vraag en aanbod beter kunnen voorspellen en benutten.

Project Updates

Zomer 2021 -  Project Update: Energy Intranets

Meer informatie
Titel project: Energy Intranets

Programma: Commit2Data-Programma

Organisatie: NWO

Looptijd: t/m 2023

Partners: CWI, TU Delft, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, SURFSara, Sympower

Projectmiddelen: € 576.826

Contactpersoon
Prof. dr. ir. J.G. Slootweg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data