Early research program: Making sense of Big Data

'Big data' wordt gebruikt voor datasets die zo groot en complex zijn dat het onmogelijk is om deze met standaard data management tools of traditionele data verwerkingsapplicaties te verwerken. In dit programma wordt onderzocht:

  1. hoe waarde gecreëerd kan worden
  2. hoe er betekenis aan de data gegeven kan worden
  3. hoe de data goed gedistribueerd kan worden.

Er wordt gefocust op twee use cases: logistiek en gepersonaliseerde gezondheid.

Big Data is een overkoepelende term voor datasets die zo groot en complex zijn dat het onmogelijk is om deze met standaard data management tools of traditionele data verwerkingsapplicaties te verwerken. Alhoewel Big Data zo geformuleerd wordt als een probleem, heeft het een groot potentieel in verschillende toepassingsgebieden, variërend van gezondheid, voedselveiligheid, intelligente transport systemen en intelligente steden; een kans die we niet kunnen laten liggen.

Alhoewel het onderwerp generiek is en relevant is voor een grote verscheidenheid aan domeinen, zullen we ons focussen op twee onderwerpen waar we verwachten dat Big Data methodes een game changer gaat zijn: logistiek en gepersonaliseerde gezondheid.
Er zijn drie rollen onderscheiden in het big data ecosysteem: data provider, data verwerker en service, zie ook het figuur. Op basis van dit figuur hebben we drie technologielijnen gedefinieerd: creating value, extracting meaning en Distributed data infrastructures.

Activiteiten

Big Data innovaties vragen nieuwe manieren van samenwerking. In Creating Value onderzoeken we de waarde van big data applicaties (en de individuele elementen van het waarde creërende proces van data), de context waarin deze waarde gecreëerd wordt en het bredere aspect van potentiele impact op de economie en samenwerking.

In Extracting meaning worden tools ontwikkeld om betekenis uit de big data sets te halen. De uitdaging is om deze tools te laten werken op heterogene data bronnen die verschillend zijn in data kwaliteit (consistentie, compleetheid, correctheid, vluchtigheid), tijdschaal en volume, taal en perspectief (beelden, video,3D, enz.)

In het werkpakket gedistribueerde data infrastructuren ontwikkelen we generieke technologie om veilige, betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen te maken voor toegang, transport en opslag van de ongekende grote hoeveelheden van vaak sterk gedistribueerde data, en deze beschikbaar te stellen voor verdere analyse, verwerking en verrijking.

Use cases

De logistiek use case heeft als doel om de veerkracht van goederenstromen tussen de Rotterdamse haven en zijn achterland te verhogen, door ze mager en behendig te maken met real-time data met als doel de verwachte groei van de overslag van de Rotterdamse haven te kunnen behappen. Beslissingen van individuele stakeholders kunnen verbeterd worde, waardoor capaciteit efficiënter ingezet kan worden en vertragingen gereduceerd worden.

Gezondheid en de stijgende kosten hiervan worden steeds belangrijker voor publieke en private sectoren. Om de gezondheidssector duurzaam financieel gezond te maken moeten er fundamentele veranderingen plaats vinden. Belangrijke elementen van deze transformatie zijn preventie, deelname, voorspelling en personalisatie. TNO heeft excellente domein kennis op het gebied van lifestyle coaching (fysieke activiteiten, persoonlijke voeding, voorkomen van stress), en heeft daarnaast connecties met de relevante spelers in dit domein.

Deze call is gesloten

De projecten zijn toegekend, onderaan deze pagina de inmiddels lopende projecten.

Contactpersoon
Dr. Ir Judith Dijk

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data

Gerelateerde projecten

Bekijk hieronder de projecten gerelateerd aan het thema Data Handling