Commit2data

Big Data speelt een steeds grotere rol in de innovatie van diensten, producten, werkprocessen en verdienmodellen. Dankzij het slim verzamelen en inzetten van data wordt de Nederlandse economische groei versterkt. Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen, is Commit2Data in het leven geroepen: een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking (PPS).

Innovatie vereist hoogwaardige kennis en samenwerking


Commit2Data biedt een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe businessmodellen en -kansen te ontdekken. Het groeiende, internationale programma richt zich op specifieke toepassingsgebieden zoals Smart Industry, energievraagstukken, zorguitdagingen en logistiek. Daarbij worden drie primaire programmalijnen gehanteerd: onderzoek, valorisatie en disseminatie.

Binnen het programma van Commit2Data worden thema's en calls voortdurend doorontwikkeld. Commit2data stimuleert verbinding voor overkoepelende data hubs met als doel om op nationaal niveau samen te komen.

Commit2Data ambities:

· Doorbraak in applicaties

· Stimuleren van excellentie in onderzoek

· Onderzoek toepassen in publiek-private samenwerkingen

· Versterk betrokkenheid van midden- en kleinbedrijf

· Ontwikkelen van talent: meer dataspecialisten op alle niveaus

· Versterk datakennis en toepassingen in Nederland

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Commit2Data door in te schrijven op de nieuwsbrief.

Data hubs

Het belang van data word onderschreven door het ontstaan van allerlei regionale partijen die zich inzetten voor data, dataonderzoek en kennisdeling rond data.