Data hubs

In de Coalitie Data innovatie hubs werken op dit moment zes regionale organisaties samen, bijeengebracht door Commit2Data en Surf, die zich inzetten voor data, dataonderzoek en kennisdeling rond data. Een deel van de regionale partijen is gelieerd aan universiteiten. Andere partijen komen voort uit bijvoorbeeld initiatieven van economic boards. De coalitie komt enkele keren per jaar samen om kennis te delen rond verschillende thema's, zoals data sharing, contact tussen onderzoek en bedrijfsleven, Big data en het MKB.

De zes regionale organisaties zijn:

 • BDVC (Big Data Value Center), Almere
  Uniek open innovatieplatform waar veilig geëxperimenteerd kan worden met (big) data. In deze netwerkorganisatie met 3.000 specialisten uit diverse organisaties creëren we concrete toegevoegde waarde uit data. Dit resulteert in nieuwe kennis, inzichten en business cases die organisaties direct kunnen gebruiken. Ga naar de website van de hub voor meer informatie.

 • DFH (Data Federation Hub), Groningen
  Deze hub verbindt en stimuleert groepen die wetenschappers ondersteunen bij het leveren van innovatief onderzoek in het noorden van Nederland. Ga naar de website van de hub voor meer informatie.

 • IoT en AI Big Data Hub - de fusie van AI en IoT, Twente
  Wij zijn een platform voor diverse pilots en diensten rond de fusie van AI en IoT. De belangrijkste kracht van de hub is de nauwe koppeling van wetenschap, industrie en business development met het uiteindelijke gebruik. Er zijn pilots op het gebied van slimme landbouw, slimme steden, voorspellend onderhoud, logistiek en slimme mobiliteit. Ga naar de website van de hub voor meer informatie.

 • WDCC (Wageningen Data Competence Center), Wageningen
  Wij ondersteunen ontwikkelingen in (big) data en data-innovatie op het gebied van onderzoek in de landbouw, voeding, milieu, sociale wetenschappen en gezondheid. We sluiten aan bij externe partners om waarde te creëren in deze domeinen. Ga naar de website van de hub voor meer informatie.

 • Data Value Center Smart Industry, Eindhoven
  Wij ondersteunen ondernemers, beslissers en professionals met het optimaal inzetten van data: voor het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen, en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties. Met onze onafhankelijke en laagdrempelige aanpak helpen we de Nederlandse maakindustrie in te spelen op de zich snel ontwikkelende data-economie en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dat doen we door het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde en samenwerkingsinitiatieven. Ga naar de website van de hub voor meer informatie.

 • Big Data Innovatiehub, Zoetermeer
  De Big Data Innovation Hub helpt organisaties om hun productie efficiënter te maken, processen te verbeteren en bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door middel van data-analyse. We faciliteren onder andere workshops, kennissessies, masterclasses en de uitvoering van data-quickscans. Ga naar de website van de hub voor meer informatie.