Take-off fase1 - Najaar 2022

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is gericht op
het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2022 middelen beschikbaar voor haalbaarheidsstudies voor academische innovatieve starters voortkomend uit het meerjarig nationaal onderzoeksprogramma Commit2Data met als thema Big Data en analytics vanuit alle Commit2Data onderzoekssectoren. De haalbaarheidsstudies van het Commit2Data cluster kunnen zowel een maatschappelijk als een economisch perspectief hebben en er dient bereidheid te bestaan de ontwikkelde kennis over te dragen.

Waarvoor

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Voor wie

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra);
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Wat aanvragen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro voor de periode van maximaal een half jaar voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is ontstaan.

Wanneer

 • Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 30 augustus 2022 14:00 CEST via een intentieverklaring (gebruik het juiste formulier, najaarsronde 2022) worden ingediend via ISAAC.
 • Een volledig voorstel (gebruik het juiste formulier, najaarsronde 2022) kan tot 27 september 2022 14:00 CEST worden ingediend via ISAAC.

  Criteria

  De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 1 - haalbaarheidsstudies zijn:

  • Kennisbasis en innovativiteit
   • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
   • vernieuwende elementen;
  • Commercieel potentieel
   • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde;
   • markt- en commerciële perspectieven;
  • Kwaliteiten van het team
   • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
   • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
   • motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
  • Kwaliteit van het projectplan
   • praktische en economische aanpak;
   • activiteitenplan;
   • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

  Procedure

  De Adviescommissie van Take-off wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. De onafhankelijke deskundigen en de aanvragen worden door het Take-off bureau over drie clusters verdeeld. Deze clusters zijn bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

  In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag.

  Tijdpad Take-off ronde najaar 2022

  • 30 augustus 2022 14:00 CEST: Deadline indiening intentieverklaring
  • 27 september 2022 14:00 CEST: Deadline indiening volledige aanvragen
  • 1 t/m 23 november 2022: Interviewdagen
  • 12 december 2022: Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

  Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

    Belangrijke datums

    • 30 augustus 2022 14:00 CEST: Deadline indiening intentieverklaring
    • 27 september 2022 14:00 CEST: Deadline indiening volledige aanvragen
    • 1 t/m 23 november 2022: Interviewdagen
    • 12 december 2022: Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)
    Contactpersoon

    Gerelateerd nieuws

    Adrie Bouma over de implementatie van Exercise is Medicine
    De betrokken wetenschappers en partners hebben met dit onderzoeksproject een wetenschappelijk onderbouwd en op de praktijk gebaseerd protocol voor implementatie van Bewegen als Medicijn in de ziekenhuiszorg gerealiseerd. Dit protocol wordt het Beweeg...
    19 november 2021
    Toekenningen van de Take-Off call Cluster Commit2Data
    In de voorjaarsronde 2021 van Take-off krijgen 33 haalbaarheidsstudies groen licht. Nieuw dit jaar is Take-off fase 1 cluster Commit2Data, waarvoor drie haalbaarheidsstudies zijn toegekend rondom big data en data analytics....
    20 september 2021
    Commit2Data publicatie - Geef data waarde!
    We genereren steeds meer data; data van personen, bedrijven en overheden. Tot nu toe blijft veel van deze data onbenut....
    01 oktober 2021