Calls

Verdere ontwikkeling van Big Data

Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen wordt er langs meerdere wegen instrumentarium beschikbaar gesteld. Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschikbare middelen per organisatie/programma.

De drie pijlers van het Commit2data programma zijn onderzoek, valorisatie en disseminatie. De afgelopen 5 jaar is onder de Commit2Data vlag een kleine 60 mln euro gestoken in onderzoek rond big data door zowel publieke als private partijen. Dit heeft geresulteerd in 60 publiek-private onderzoeksconsortia die onderzoek doen naar data en dataanalytics gerelateerde onderwerpen. 0nder de Commit2Data vlag zullen geen grote onderzoekscalls meer georganiseerd worden, de focus ligt de komende jaren meer op het ondersteunen van de lopende onderzoeksprojecten bij de valorisatie en disseminatie van de resultaten.

Onderzoeksfinancieringsinstrumenten

Hoewel er onder de Commit2Data vlag geen aanvullende calls meer zullen plaatsvinden maken we graag inzichtelijk welke alternatieve financieringsinstrumenten bestaan die dataonderzoek kunnen helpen faciliteren.

Overzicht financieringsinstrumenten

Alle calls

In the framework of the Big Data research and innovation programme Commit2Data calls for proposals have been issued. Below is an overview of the calls.