Data2Person: Top-up voor maatschappelijke impact

Het doel van deze call is het vergroten van de maatschappelijke impact van resultaten uit lopende Data2Person projecten. In het Data2Person onderzoeksprogramma wordt multidisciplinair onderzoek gesubsidieerd dat een bijdrage levert aan effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst.

Waarvoor

Door het beschikbaar stellen van deze Top-up subsidie stimuleert NWO verdere productieve interacties tussen Data2Person onderzoekers en hun consortiumpartners en gebruikers, welke de kans op maatschappelijke impact vergroten. Met de Top-up kan worden ingespeeld op kansen voor kennisbenutting rond nieuwe ontwikkelingen en vragen die zijn ontstaan gedurende de looptijd van de Data2Person projecten.

Voor wie

Uitsluitend de projectleiders van de toegewezen projecten uit de Data2Person Call for proposals kunnen een aanvraag indienen.

Wat aanvragen

Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal maximaal € 27.500 worden aangevraagd. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 maanden.

Criteria

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Is het een nieuwe activiteit in relatie tot de toegewezen aanvraag?
  • Zijn de vraag- en doelstellingen helder gedefinieerd, voldoende afgebakend en adequaat uitgewerkt in het werkplan?
  • Zijn de juiste stakeholders en doelgroep(en) betrokken bij de opzet, uitvoering en afronding van het voorgestelde project?
  • Staat het voorgestelde in verhouding tot wat gevraagd wordt?

Procedure

De in behandeling genomen aanvragen worden beoordeeld door NWO. Het programmabureau stelt een advies op over het toewijzen danwel afwijzen van de aangevraagde subsidie.


Belangrijke datums

  • 11 oktober 2022: Deadline indiening volledige aanvragen onder voorbehoud
Contactpersoon

Gerelateerd nieuws

Toewijzingen binnen de call Data2Person: top-up voor maatschappelijke impact bekend gemaakt
Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft zes aanvragen binnen de call Data2Person: top-up voor maatschappelijke impact toegewezen. Alle projecten zijn multidisciplinair en betreffen onderzoek dat een bijdrage levert aan de o...
24 januari 2023