ECP Jaarfestival 2021

Om 11.30 uur opent de Fokker Terminal haar deuren voor de fysieke deelnemers van het ECP Jaarfestival. Vanaf 12.30 uur heet festivalreporter Anne Botman de online deelnemers welkom op het online platform.

Om 13.00 uur starten we gezamenlijk met het plenaire programma onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras. Daarna gaan we in drie ronden uiteen in hybride en online subsessies.

Deze sessies zijn ingedeeld in de thema's:

  • Digitale competenties
  • Digital governance
  • Digitale veiligheid
  • Ethiek en digitalisering

Om 17.15 uur eindigen we gezamenlijk de middag met een wrap-up van 15 minuten. We nemen afscheid van de online deelnemers en starten met de borrel & bites voor de fysieke deelnemers.

Inbreng Commit2Data

15:15-16:00 - Hoe federatieve dataspaces en clouds waarde uit data beïnvloeden

In deze online sessie hoort u meer over het belang van verantwoord datadelen en keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.

U krijgt een toelichting op vier gesignaleerde trends uit de publicatie "Geef data waarde!". Dit toenemende belang van datadelen en daarmee samenhangend van data- en cloudinfrastructuren maakt overwogen keuzes van de inrichting van onze infrastructuur zeer urgent. Wat betekenen deze keuzes voor transparantie, autonomie en keuzevrijheid voor de gebruiker? Er zijn al lichtende voorbeelden en op allerlei plekken wordt er hard aan gewerkt.

Neem het voorbeeld van iShare in de logistiek. Gerard van der Hoeven (iShare ) neemt u mee naar de dataspace in het logistieke domein, hij vertelt hoe de federatieve opzet instrumenteel is bij het succes en de groei van die dataspace.

Peter Verkoulen (TNO, coördinator Gaia-X hub Nederland ) zet enkele stippen op de horizon waarbij ook clouddiensten en infrastructuren transparant en interoperabel zijn. Hij laat u kennis maken met de doelstellingen van Gaia-X en de stand van zaken op Nederlands- en EU-niveau.

De sessie wordt georganiseerd door Commit2Data, Gaia-X hub Nederland en iShare.

Gerelateerd nieuws

Laatst ontwikkelingen Slimme Industrie 2016 projecten van de derde programmabijeenkomst
Inspirerend en verbindend. Dat was het idee achter de derde programmabijeenkomst Slimme Industrie 2016 projecten. Tijdens een interactieve dag wisselden de aanwezigen, variërend van het bedrijfsleven tot de academische wereld, van professoren tot MSc...
21 oktober 2019
Big Data & Gezondheid en Data2Person Samen
Samenkomen en van elkaar leren voor een gezamenlijke toekomst. Dat was het doel van de eerste Big Data & Gezondheid en Data2Person meeting op 2 oktober 2019. Tijdens deze interactieve dag lag de nadruk voor alle 14 projecten op het verkennen van ...
24 oktober 2019
Samenkomst Commit2Data projecten
Voor een cross-sectorale verbinding kwamen op 31 oktober 2019 ruim veertig van de 60 lopende Commit2Data projecten samen. Deze projecten beslaan een variëteit aan thema’s, van Logistiek tot Gezondheid, en van Smart Culture tot Smart Industry. Ze word...
05 november 2019
Data delen vraagt om kennisdeling
Datahubs brengen publiek en privaat bij elkaar. Overal in Nederland worden ‘datahubs’ opgezet die partijen bijeenbrengen om onderzoek te doen naar big data. Het doel: als samenleving maximaal rendement halen uit het ‘nieuwe goud’....
26 november 2019
Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2020
Studiegroep Wiskunde met de Industrie nodigt bedrijven uit om lastige problemen op te lossen. Grote bedrijven zoals Philips en Shell doen al jaren mee aan de uitdaging, maar ook uw bedrijf kan meedoen en bijdragen....
06 december 2019
Eerste nationale onderzoeksagenda voor Artificiële intelligentie
Nederland staat voor een keuze: laten we Artificiële Intelligentie (AI) op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm? Met de nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL) kiest NWO voor he...
06 december 2019
Commit2Data belangrijke Mijlpaal gepasseerd.
Big Data neemt binnen de maatschappij langzaam een steeds belangrijkere positie in. Organisaties richten zich in groeiende aantallen actief op het verzamelen van data met de bedoeling deze te gebruiken voor verschillende doeleinden. Commit2Data is op...
16 december 2019
Project Update (Januari 2020) – DiaGame Serious and personalized game for self-management of diabetes met dr. Natal van Riel
Diagame is currently developed as a digital version of the boardgame Game Of Goose to educate patients with diabetes about their disease. Patients walk through the game in a way they recognize daily life situations, which motivates them to keep playi...
03 februari 2020
Project Update: Bescherming van elektriciteitsnetwerken door middel van simulatie
Voor de update over dit project hebben wij contact gehad met Dr. ir. Marjan Popov van de TU Delft. Hij heeft ons een deel van zijn tijd, kennis en ervaring gegeven om met ons te praten over het onderzoek, het consortium en de huidige stand van zaken ...
11 februari 2020
Project Update: Dynamic Data Analytics through automatically Constructed Machine Learning Pipelines
Project update (January 2020) – Q&A met professor Bäck....
14 februari 2020
Project Update: Real-time data-driven maintenance logistics
February 2020 – Q&A met Assistent Professor Willem Jaarsveld...
26 februari 2020
In de media - Thermo Tokyo: Beat The Heat
Komende zomer vinden in Tokyo the Olympische zomerspelen plaats. Omdat in deze regio hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid worden verwacht , twee belangrijke factoren die invloed hebben op het prestatieniveau van atleten. Om d...
02 maart 2020
Drie toekenningen voor Smart Industry 2019
In 2020 gaan drie Smart Industry projecten van start. NWO financiert hiermee voor de tweede keer inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van slimme producten en diensten, die industriële en product systemen toekomst rijp maken. In het pro...
12 mei 2020
Commit2Data masterclasses about valorisation
Commit2Data biedt deelnemers aan de verschillende projecten drie masterclasses over valorisatie. De eerste masterclass vond eerder dit jaar plaats in Utrecht en nam een volle dag in beslag....
13 mei 2020
Commit2Data ICT.OPEN postercompetitie 2020 bekend gemaakt
De annulering van ICT.OPEN, als gevolg van het Coronavirus, heeft de postercompetitie van Commit2Data vertraagd. In dit bericht maken wij de winnaars en deelnemers bekend....
15 mei 2020
TEKNOWLOGY - NWO Innovation Festival
The Dutch festival where technology, science, innovation and valorisation meet. In the week of 16 November, NWO puts technical innovations for the future on displayand shows how Dutch science is preparing for it. Throughout the week, the programme of...
10 juni 2020
Mini-call NWA Route: Value Creation through Responsible Access and Use of Big Data (‘Big Data’)
Deze mini-call wordt georganiseerd door het management van de NWA-route 'Big Data' in het kader van de oproep voor kleine projecten voor NWA-routes 2020. ...
28 augustus 2020
Lancering NWO Call Haalbaarheidsstudies Commit2Data
Voor ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel dan wel maatschappelijk toe te passen, kan financiering worden aangevraagd via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO. Dit ...
07 januari 2021
HiTMaT Call 2021 open
Om het belang van hightech innovatie in de maatschappelijke thema's en missies duidelijk te maken én aan te jagen organiseert Topsector HTSM jaarlijks de HiTMaT Call, een stimuleringsprogramma om consortia te inspireren tot kansrijke hightech oplossi...
23 maart 2021
Project update SNOWDROP: valincidenten voorkomen bij senioren
Valincidenten zijn een ernstig probleem: bij senioren in Nederland is het de meest voorkomende aanleiding voor een bezoek aan de eerste hulp (100.000 gevallen per jaar). Medicatie is een belangrijke risicofactor voor valincidenten. Het onderzoeksproj...
03 juni 2021
Project Update CARRIER - hart- en vaatziekten voorkomen door vroegtijdige opsporing en gepersonaliseerde interventie
Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland en andere westerse landen. De meest voorkomende hart- en vaatziekte is coronaire hartziekte (CHZ). Leefstijl speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van CHZ. Het doel van CARRIER...
14 juni 2021
Project update: long-term power and heat system adequacy
ACDC-ESM: deze afkorting heeft niets te maken met de Australische rockband AC/DC, maar staat voor Algorithmic Computing and Data-mining for Climate integrate Energy System Models. In dit project werken promovendi Laurens Stoop en Rogier Wuijts samen ...
13 augustus 2021
Project Update Energy Intranets
In het Commit2Data project ‘Energy Intranets’ onderzoeken wiskundige Marieke Kootte (TU Delft) en energiewetenschapper Lennard Visser (Universiteit Utrecht) samen met projectpartners hoe we de flexibiliteit van vraag en aanbod beter kunnen voorspelle...
13 augustus 2021
AI als versneller van de energietransitie
Binnen de werkgroep Energie en Duurzaamheid wordt met meer dan 150 deelnemers uit het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid gewerkt aan het samenbrengen van lopende initiatieven en het creëren van randvoorwaarden voor sam...
15 september 2021
Toekenningen van de Take-Off call Cluster Commit2Data
In de voorjaarsronde 2021 van Take-off krijgen 33 haalbaarheidsstudies groen licht. Nieuw dit jaar is Take-off fase 1 cluster Commit2Data, waarvoor drie haalbaarheidsstudies zijn toegekend rondom big data en data analytics....
20 september 2021
Commit2Data publicatie - Geef data waarde!
We genereren steeds meer data; data van personen, bedrijven en overheden. Tot nu toe blijft veel van deze data onbenut....
01 oktober 2021
Adrie Bouma over de implementatie van Exercise is Medicine
De betrokken wetenschappers en partners hebben met dit onderzoeksproject een wetenschappelijk onderbouwd en op de praktijk gebaseerd protocol voor implementatie van Bewegen als Medicijn in de ziekenhuiszorg gerealiseerd. Dit protocol wordt het Beweeg...
19 november 2021
Hoe kan wiskunde uw uitdaging in data science oplossen?
De wiskunde heeft een verrassend aantal nuttige technieken om uitdagingen in data science mee op te lossen. Heeft uw bedrijf zo’n uitdaging maar geen tijd om er goed in te duiken? Of wilt u uw contacten in de universitaire wereld verbeteren? Wilt u m...
23 november 2021
Presenteer je onderzoek op ICT.OPEN2022
Op 6 en 7 april 2022 vindt ICT.OPEN2022 plaats. De organisatie bestaande uit NWO, IPN en PRIO streven naar een fysieke conferentie die wetenschappers uit alle ICT onderzoeksdisciplines en industrieën samenbrengt om elkaar te ontmoeten, te leren en id...
03 december 2021